Fundacja Kossakowskiego

 

FUNDACJA KOSSAKOWSKIEGO

Warszawa 04-857, ul.Mrówcza 3A

adres elektroniczny: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

KRS 0000403745, wpisano do rejestru 30.11.2011 jako fundacja imienia Jana Eustachego Kossakowskiego , zmiany nazwy na Fundacja Kossakowskiego z dnia 21.05.2012

NIP:7010328970

REGON: 145911752

Zarząd Fundacji:

Anira Wojan – Prezes Zarządu

Leonart Szanajca-Kossakowski – członek Zarządu

Mateusz Klempert – członek Zarządu

Celami Fundacji są:

 1. Propagowanie twórczości oraz spuścizny intelektualnej profesora Jana Eustachego Kossakowskiego w kraju i za granicą.
 2. Badanie i propagowanie spuścizny rodów ziemiańskich w kraju i za granicą.
 3. Historyczne badania naukowe, w tym dokumentacja i archiwizacja.
 4. Promowanie historii i wybitnych osiągnięć kultury Rzeczpospolitej Obojga Narodów w kraju i za granicą, między innymi poprzez działania muzealne, wystawiennicze, i translatorskie.
 5. Promocja społecznej i kulturowej integracji dzieci i młodzieży, osób chorych i niepełnosprawnych w kraju i za granicą.
 6. Restytucja historycznych połączeń kolejowych pomiędzy stolicami Rzeczpospolitej Obojga Narodów i zagranicą
 7. Działania na rzecz rozwoju przedsiębiorczości na terenach dawnej Rzeczpospolitej Obojga Narodów i zagranicą
 8. Przyczynienie się do polepszenia i doskonalenia bazy materialnej mediów niezależnych oraz zasobów ludzkich.
 9. Promocja zdrowia i terapii naturalnych w kraju i za granicą.

Fundacja nie posiada statusu OPP

Fundacja prowadzi działalność gospodarczą zgodnie z art 6a Statutu;

 1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w kraju i za granicą, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, w następującym zakresie:

- sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych (46.46.Z),

- sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (46.90),

- pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (47.99.Z),

- transport kolejowy pasażerski międzymiastowy (49.10.Z),

- transport kolejowy towarów (49.20.Z),

- wydawanie książek i periodyków oraz pozostała działalność wydawnicza, z wyłączeniem w zakresie oprogramowania (58.1),

- działalność związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi (59.1),

- działalność portali internetowych (63.12.Z),

- pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (70.22.Z),

- badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych (72.20.Z),

- działalność fotograficzna (74.20.Z),

- działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (82.30.Z),

- pozaszkolne formy edukacji (85.5),

- działalność wspomagająca edukację (85.60.Z),

- działalność twórcza związana z kulturą i rozrywką (90.0),

- działalność bibliotek i archiwów (91.01),

- działalność muzeów (91.02.Z),

- działalność historycznych miejsc i budynków oraz podobnych atrakcji turystycznych (91.03),

- działalność rozrywkowa i rekreacyjna (93.2).

SPRAWOZDANIE ZA ROK 2019

Rok 2019 był rokiem istotnych wydarzeń w zakresie wspólnego dziedzictwa kulturowego i historycznego Polski i Litwy.

 1. Rozwinięto galerię muzealną w Pałącu w Wojtkuszkach (Litwa kowieńska) w ramach dwóch izb muzealnych
 2. Prowadzono dzialania bieżące w zakresie programowanie pierwszej polskojęzycznej telewizji na Litwie FMT TV – współpraca z Filmoteką Narodową
 3. W ramach projektu przyjęto ok 5000 gości z Litwy, Polski, Białorusi, Ukrainy i Rosji. Był to zarazem ostatni rok tak aktywnej działalności na Litwie.

Zdarzenia prawne o skutkach finansowych w 2017 roku

 1. Fundacja zatrudniała 3 pracowników w ograniczonym wymiarze czasu pracy – Kierownika Archiwum Cyfrowego, kierownika artystycznego oraz kierownika marketingu
 2. Fundacja nie zaciągała ani nie udzielała pożyczek


Zdarzenia prawne o skutkach finansowych w 2017 roku

 1. Fundacja zatrudniała 3 pracowników w ograniczonym wymiarze czasu pracy – Kierownika Archiwum Cyfrowego, kierownika artystycznego oraz kierownika marketingu
 2. Fundacja nie zaciągała ani nie udzielała pożyczek

 

Poprawiono: sobota, 09, maj 2020 13:45

Odsłony: 464

FUNDACJA KOSSAKOWSKIEGO

Warszawa 04-857, ul.Mrówcza 3A

adres elektroniczny: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

KRS 0000403745, wpisano do rejestru 30.11.2011 jako fundacja imienia Jana Eustachego Kossakowskiego , zmiany nazwy na Fundacja Kossakowskiego z dnia 21.05.2012

NIP:7010328970

REGON: 145911752

Zarząd Fundacji:

Anira Wojan – Prezes Zarządu

Leonart Szanajca-Kossakowski – członek Zarządu

Powołano nowego członka zarzadu : dr. Mateusza Klemperta, kierownika Archiwum Cyfrowego

Celami Fundacji są:

 1. Propagowanie twórczości oraz spuścizny intelektualnej profesora Jana Eustachego Kossakowskiego w kraju i za granicą.
 2. Badanie i propagowanie spuścizny rodów ziemiańskich w kraju i za granicą.
 3. Historyczne badania naukowe, w tym dokumentacja i archiwizacja.
 4. Promowanie historii i wybitnych osiągnięć kultury Rzeczpospolitej Obojga Narodów w kraju i za granicą, między innymi poprzez działania muzealne, wystawiennicze, i translatorskie.
 5. Promocja społecznej i kulturowej integracji dzieci i młodzieży, osób chorych i niepełnosprawnych w kraju i za granicą.
 6. Restytucja historycznych połączeń kolejowych pomiędzy stolicami Rzeczpospolitej Obojga Narodów i zagranicą
 7. Działania na rzecz rozwoju przedsiębiorczości na terenach dawnej Rzeczpospolitej Obojga Narodów i zagranicą
 8. Przyczynienie się do polepszenia i doskonalenia bazy materialnej mediów niezależnych oraz zasobów ludzkich.
 9. Promocja zdrowia i terapii naturalnych w kraju i za granicą.

Fundacja nie posiada statusu OPP

Fundacja prowadzi działalność gospodarczą zgodnie z art 6a Statutu;

 1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w kraju i za granicą, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, w następującym zakresie:

- sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych (46.46.Z),

- sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (46.90),

- pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (47.99.Z),

- transport kolejowy pasażerski międzymiastowy (49.10.Z),

- transport kolejowy towarów (49.20.Z),

- wydawanie książek i periodyków oraz pozostała działalność wydawnicza, z wyłączeniem w zakresie oprogramowania (58.1),

- działalność związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi (59.1),

- działalność portali internetowych (63.12.Z),

- pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (70.22.Z),

- badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych (72.20.Z),

- działalność fotograficzna (74.20.Z),

- działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (82.30.Z),

- pozaszkolne formy edukacji (85.5),

- działalność wspomagająca edukację (85.60.Z),

- działalność twórcza związana z kulturą i rozrywką (90.0),

- działalność bibliotek i archiwów (91.01),

- działalność muzeów (91.02.Z),

- działalność historycznych miejsc i budynków oraz podobnych atrakcji turystycznych (91.03),

- działalność rozrywkowa i rekreacyjna (93.2).

SPRAWOZDANIE ZA ROK 2018

Rok 2018 był rokiem istotnych wydarzeń w zakresie wspólnego dziedzictwa kulturowego i historycznego Polski i Litwy, a także promocji zdrowia

 1. Powołano Memoriał Wspólnej Tradycji i Pojednania Wojtkuszki w siedzibie rodowej Kossakowskich w Wojtkuszkach (Litwa kowieńska), wyposażony w galerię muzealną w ramach działań litewskeij jednostki Instytut Kossakowskich z siedzibą na Litwie. W ramach projektu przyjęto ok 3000 gości z Litwy, Polski, Białorusi, Ukrainy i Rosji.
 2. Uczestniczono w publikacji litewskiego tłumaczenia “Wspomnień Jana Kossakowskiego” wydanych przez Muzuem Historyczne Ukmerge.
 3. Prowadzono w dalszym ciągu współpracę z instytucjami kultury na Litwie w ramach projektu Rekonstrukcja Archiwów Ziemiańskich.
 4. Prowadzono dzialania bieżące w zakresie koprodukcji programów telewizyjnych dla pierwszej polskojęzycznej telewizji na Litwie FMT TV
 5. Kolejny rok prowadzono regularny kurs warsztatów art-terapeutycznych w Szpitalu Dziecięcy WAM przy ul. Banacha w Warszawie

 

Zdarzenia prawne o skutkach finansowych w 2017 roku

 1. Fundacja zatrudniała 3 pracowników w ograniczonym wymiarze czasu pracy – Kierownika Archiwum Cyfrowego, kierownika artystycznego oraz kierownika marketingu
 2. Fundacja nie zaciągała ani nie udzielała pożyczek


Zdarzenia prawne o skutkach finansowych w 2017 roku

 1. Fundacja zatrudniała 3 pracowników w ograniczonym wymiarze czasu pracy – Kierownika Archiwum Cyfrowego, kierownika artystycznego oraz kierownika marketingu
 2. Fundacja nie zaciągała ani nie udzielała pożyczek

Poprawiono: sobota, 09, maj 2020 13:44

Odsłony: 373

 

AKADEMIA TRENERÓW  ZDROWIA

Uniwersytet Powszechny

 

Eksplikacja programowa

 

 

 1. Założycielem i organizatorem ATZ jest Fundacja Kossakowskiego z siedzibą w Warszawie, która nadaje Akademii statut.
 1. ATZ ma ogólną formułę Uniwersytetu Powszechnego, w którym młodzież i osoby dorosłe mają możliwość zdobywania oraz pogłębiania wiedzy o życiu w pełni zdrowia, a także zdobywania kompetencji, jak być aktywnym, twórczym promotorem zdrowia. W ramach realizowanego programu nauczania mogą być prowadzone zajęcia praktyczne.
 1. Szczegółnym zadaniem ATZ jest kształcenie i dokształcanie trenerów zdrowia z różnych środowisk zawodowych i społecznych, takich jak rodzina, grupa terapeutyczna, szkoła, środowisko zawodowe.
 1. Akademia jest centrum kształcenia trenerów-promotorów zdrowia w znaczeniu nadanym konstytucją WHO z 1946 r. jako stan pełnego fizycznego, umysłowego, i społecznego dobrostanu wraz ze wzbogaceniem w ostatnich latach tej definicji o prowadzenie produktywnego życia ekonomicznego oraz o wymiar duchowy.Ten punkt widzenia ma służyć rozstaniu się z powszechnym w Polsce sposobem myślenia według którego zdrowie jest stanem braku choroby, czy kalectwa.
 1. ATZ promuje ochronę zdrowia w formule medycyny zapobiegawczej, która jest znacznie tańsza niż medycyna naprawcza oparta na licznych kosztownych procesach i technologiach. To bardzo niedoceniona gałąź ochrony zdrowia; w Polsce wydatki na profilaktykę i promocję zdrowia to jedynie 2 % wydatków zdrowotnych, co w przeliczeniu na jednego mieszkańca o prawie 60 % mniej niż w krajach UE, dla przykładu w Holandii, Francji i Niemczech jest to odpowiednio ponad osiem, sześć i pięć razy więcej wydatkowanych środków.
 1. ATZ naucza i popularyzuje edukację zdrowotną w nowatorskim podejściu , w formule medycyny zintegrowanej znanej i stosowanej w niektórych krajach Europy. Łączy ona osiągnięcia w obu podejściach – konwencjonalnym i niekonwencjonalnym integrując w technikach leczniczych wszystkie nauki przyrodnicze i obejmując biofizykę ludzkiego organizmu (opisaną w badaniach z zakresu fizyki kwantowej) oraz jego mechanizmy samonaprawcze. Metody medycyny konwencjonalnej typu stosowanie produktów farmaceutycznych i wykonywanie operacji chirurgicznych uznaje za niezbędne w sytuacjach zagrożenia życia, a w wielu pozostałych sytuacjach chorobowych potrzebna jest wiedza z zakresu właściwej diety, pomocna jest aktywność fizyczna, zmiana trybu życia, czy wyciszenie negatywnych emocji niszczących zdrowie. Istnieje tu cały szereg terapii biofizycznych, na temat których brak jest wiedzy lub wiedza jest błędnie przekazywana. To nowe podejście jest mechanizmem samouzdrawiania i wymaga jedynie konsultacji lekarskich zastępując w dużej części medycynę naprawczą opartą na biochemii.
 1. Wśród zadań ATZ jest inspirowanie przemian w zakresie wiedzy prozdrowotnej. W szczególności niezbędne jest włączenie się do procesu przeprogramowania przekonań społecznych, wedle których warunkuje nas głównie genetyka, a nie sygnały środowiskowe, które mogą modyfikować geny i strerować nimi. Dla przykładu w chorobach serca i nowotworach zaledwie 5 % pacjentów może przepisać swoje niedomagania dziedziczeniu. Z kolei opinie WHO mówią, że nawet w 80 % chorób sercowo-naczyniowych i w 40 % nowotworów można skutecznie im zapobiec redukując narażenie na czynniki ryzyka (alkohol, tytoń,złe odżywianie). Pomimo tego dominuje dość powszechne przekonanie, że odpowiedzialność za zdrowie jednostek spoczywa na placówkach medycznych, a nie na indywidualnych zachowaniach ludzkich. Ten punkt widzenia tworzy postawy roszczeniowe wobec rządzących, aby wciąż podnosić wydatki na służbę zdrowia w zakresie medycyny naprawczej. Dodać też trzeba, że według akceptowanej przez większość badaczy tzw. koncepcji obszarów zdrowia (przedstawił ja w 1974 r. minister zdrowia Kanady M.Lalonde) najmniejszy wpływ na zdrowie (10 %) ma właśnie instytucjonalna opieka zdrowotna, a największy (53 %) styl życia, który w połączeniu ze środowiskiem fizycznym (21 %) mówi nam, że my sami odpowiadamy za prawie 3/4 czynników zdrowia.w naszym życiu.
 1. Szczególna uwaga w ATZ będzie nadana skutecznym technikom terapeutycznym, wśród których znajdują się masaże i wykorzystywanie olejków eterycznych najwyższej jakości w różnych formułach praktycznych zastosowań.
 1. Program Akademii będzie się składał z 15-20 modułów nauczania obejmujących m.in. wiedzę ogólną o zdrowiu i instyucjach ochrony zdrowia, podstawy fizjologii i psychologii, biofizykę w służbie medycyny, techniki terapeutyczne, w tym terapia olejkami eterycznymi, znaczenie diety i odżywiania, czynniki ryzyka w zdrowiu, sposoby i formy aktywności fizycznej dla zdrowia, zagadnienia promocji zdrowia, problemy etyczne w medycynie.
 1. Nauczycielami ATZ będą praktycy w poszczególnych dziedzinach wiedzy, których zadaniem będzie wybór literatury nauczania, opracowanie testów i pytań kwalifikacyjnych w poszczególnych etapach zdobywania wiedzy oraz kontrola wykonywanych prac przez uczniów/studentów. Prace przygotowawcze i koncepcyjne będzie nadzorował koordynator projektu.
 1. Zajęcia ATZ będą dostępne na platformie e-learningowej w formie prelekcji/wykładów, ćwiczeń i testów zaliczających poszczególne moduły nauczania uzupelnione o semestralne zjazdy przeznaczone dla osób uczacych się w tym trybie okresowym, oraz sesje indywidualne dla osób i grup warsztatowych kształcących się poza trybem semestralnym.
 1. Start projektu planowany jest nie wcześniej niż na jesień 2018 r. i zostanie poprzedzony konsolidacją zespołu, szczegółowym opracowaniem treści modułów naucznia i innymi pracami koncepcyjno-organizacyjnymi oraz promocją na forach społecznościowych i w innych działaniach.

 

 

Opracowanie: Wojciech Niżyński

 

 

 

 

Poprawiono: piątek, 08, czerwiec 2018 15:57

Odsłony: 1669

 

FUNDACJA KOSSAKOWSKIEGO

Warszawa 00-403

ul.Solec 24 lok 177

adres elektroniczny:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

KRS 0000403745, wpisano do rejestru 30.11.2011 jako fundacja imienia Jana Eustachego Kossakowskiego , wpisa zmiany nazwy na Fundacja Kossakowskiego z dnia 21.05.2012

 

NIP:7010328970

REGON: 145911752

 

Anira Wojan – Prezes Zarządu

Leonart Szanajca-Kossakowski – członek Zarządu

 

Celami Fundacji są:

 1. Propagowanie twórczości oraz spuścizny intelektualnej profesora Jana Eustachego Kossakowskiego w kraju i za granicą.
 2. Badanie i propagowanie spuścizny rodów ziemiańskich w kraju i za granicą.
 3. Historyczne badania naukowe, w tym dokumentacja i archiwizacja.
 4. Promowanie historii i wybitnych osiągnięć kultury Rzeczpospolitej Obojga Narodów w kraju i za granicą, między innymi poprzez działania muzealne, wystawiennicze, i translatorskie.
 5. Promocja społecznej i kulturowej integracji dzieci i młodzieży, osób chorych i niepełnosprawnych w kraju i za granicą.
 6. Restytucja historycznych połączeń kolejowych pomiędzy stolicami Rzeczpospolitej Obojga Narodów i zagranicą
 7. Działania na rzecz rozwoju przedsiębiorczości na terenach dawnej Rzeczpospolitej Obojga Narodów i zagranicą
 8. Przyczynienie się do polepszenia i doskonalenia bazy materialnej mediów niezależnych oraz zasobów ludzkich.
 9. Promocja zdrowia i terapii naturalnych w kraju i za granicą.

Fundacja nie posiada statusu OPP

Fundacja prowadzi działalność gospodarczą zgodnie z art 6a Statutu;

 1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w kraju i za granicą, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, w następującym zakresie:

- sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych (46.46.Z),

- sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (46.90),

- pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (47.99.Z),

- transport kolejowy pasażerski międzymiastowy (49.10.Z),

- transport kolejowy towarów (49.20.Z),

- wydawanie książek i periodyków oraz pozostała działalność wydawnicza, z wyłączeniem w zakresie oprogramowania (58.1),

- działalność związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi (59.1),

- działalność portali internetowych (63.12.Z),

- pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (70.22.Z),

- badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych (72.20.Z),

- działalność fotograficzna (74.20.Z),

- działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (82.30.Z),

- pozaszkolne formy edukacji (85.5),

- działalność wspomagająca edukację (85.60.Z),

- działalność twórcza związana z kulturą i rozrywką (90.0),

- działalność bibliotek i archiwów (91.01),

- działalność muzeów (91.02.Z),

- działalność historycznych miejsc i budynków oraz podobnych atrakcji turystycznych (91.03),

- działalność rozrywkowa i rekreacyjna (93.2).

 

SPRAWOZDANIE ZA ROK 2017

 

Rok 2017 był rokiem istotnych wydarzeń w zakresie wspólnego dziedzictwa kulturowego i historycznego Polski i Litwy, a także promocji zdrowia

 1. Zorganizowano II Międzynarodową Konferencję „Historia Dzieje się Teraz” w Ukmerge (Litwa)
 2. Współtworzono proces uruchomienia pierwszej polskojęzycznej telewizji na Litewie _ \”FMT TV – Fakty, Muzyka, Telewizja)
 3. Zorganizowano Międzynarodowy Plener Fotograficzny (udział 36 fotografów z 4 krajów) w Wojtkuszkach, na Litwie
 4. Zorganizowano międzynarodowy plener malarski i 4 wystawy malarstwa współczesnego w Warszawie (Galeria MokotwSKA)
 5. Prowadzono regularny kurs warsztatów art-terapeutycznych w Szpitalu Dziecięcy WAM przy ul. Banacha w Warszawie
 6. Ogłoszono i zainaugurowano kampanię ROK – Rekonstrukcja Archiwów Ziemiańskich, której celem jest digitalizacja pozostałości archiwalnych Rzeczpospolitej Obojga Narodów
 7. Ogłoszono i zainaugurowano Bibliotekę Ziemiańską
 8. Wykonano inwentaryzację architektoniczno-techniczną pozostałości pałacu w Wojtkuszkach

9 Otrzymano nominację do prestiżowej nagrody Hilton Prize

 1. Przyznano nagrody Jednorożca – panie Evie Blaisdell, współfundatorce Fundacji Dzieci Szpitala Litewskiej oraz Szkole Podstawowej w Szpitalu WAM w Warszawie

 

Zdarzenia prawne o skutkach finansowych w 2017 roku

 1. Fundacja zatrudniała 3 pracowników w ograniczonym wymiarze czasu pracy – Kierownika Archiwum Cyfrowego, kierownika artystycznego oraz kierownika marketingu
 2. Fundacja nie zaciągała ani nie udzielała pożyczek

 

 

 

Poprawiono: sobota, 09, maj 2020 13:42

Odsłony: 1377

 

AKADEMIA  TRENERÓW  ZDROWIA

Uniwersytet Powszechny

 

Eksplikacja programowa

 

 

 1. Założycielem i organizatorem ATZ jest Fundacja Kossakowskiego z siedzibą w Warszawie, która nadaje Akademii statut.
 2. ATZ ma ogólną formułę Uniwersytetu Powszechnego, w którym młodzież i osoby dorosłe mają możliwość zdobywania oraz pogłębiania wiedzy o życiu w pełni zdrowia, a także zdobywania kompetencji, jak być aktywnym, twórczym promotorem zdrowia. W ramach realizowanego programu nauczania mogą być prowadzone zajęcia praktyczne.
 1. Szczegółnym zadaniem ATZ jest kształcenie i dokształcanie trenerów zdrowia z różnych środowisk zawodowych i społecznych, takich jak rodzina, grupa terapeutyczna, szkoła, środowisko zawodowe.
 1. Akademia jest centrum kształcenia trenerów-promotorów zdrowia w znaczeniu nadanym konstytucją WHO z 1946 r. jako stan pełnego fizycznego, umysłowego, i społecznego dobrostanu wraz ze wzbogaceniem w ostatnich latach tej definicji o prowadzenie produktywnego życia ekonomicznego oraz o wymiar duchowy.Ten punkt widzenia ma służyć rozstaniu się z powszechnym w Polsce sposobem myślenia według którego zdrowie jest stanem braku choroby, czy kalectwa.
 1. ATZ promuje ochronę zdrowia w formule medycyny zapobiegawczej, która jest znacznie tańsza niż medycyna naprawcza oparta na licznych kosztownych procesach i technologiach. To bardzo niedoceniona gałąź ochrony zdrowia; w Polsce wydatki na profilaktykę i promocję zdrowia to jedynie 2 % wydatków zdrowotnych, co w przeliczeniu na jednego mieszkańca o prawie 60 % mniej niż w krajach UE, dla przykładu w Holandii, Francji i Niemczech jest to odpowiednio ponad osiem, sześć i pięć razy więcej wydatkowanych środków.
 1. ATZ naucza i popularyzuje edukację zdrowotną w nowatorskim podejściu , w formule medycyny zintegrowanej znanej i stosowanej w niektórych krajach Europy. Łączy ona osiągnięcia w obu podejściach – konwencjonalnym i niekonwencjonalnym integrując w technikach leczniczych wszystkie nauki przyrodnicze i obejmując biofizykę ludzkiego organizmu (opisaną w badaniach z zakresu fizyki kwantowej) oraz jego mechanizmy samonaprawcze. Metody medycyny konwencjonalnej typu stosowanie produktów farmaceutycznych i wykonywanie operacji chirurgicznych uznaje za niezbędne w sytuacjach zagrożenia życia, a w wielu pozostałych sytuacjach chorobowych potrzebna jest wiedza z zakresu właściwej diety, pomocna jest aktywność fizyczna, zmiana trybu życia, czy wyciszenie negatywnych emocji niszczących zdrowie. Istnieje tu cały szereg terapii biofizycznych, na temat których brak jest wiedzy lub wiedza jest błędnie przekazywana. To nowe podejście jest mechanizmem samouzdrawiania i wymaga jedynie konsultacji lekarskich zastępując w dużej części medycynę naprawczą opartą na biochemii.
 1. Wśród zadań ATZ jest inspirowanie przemian w zakresie wiedzy prozdrowotnej. W szczególności niezbędne jest włączenie się do procesu przeprogramowania przekonań społecznych, wedle których warunkuje nas głównie genetyka, a nie sygnały środowiskowe, które mogą modyfikować geny i strerować nimi. Dla przykładu w chorobach serca i nowotworach zaledwie 5 % pacjentów może przepisać swoje niedomagania dziedziczeniu. Z kolei opinie WHO mówią, że nawet w 80 % chorób sercowo-naczyniowych i w 40 % nowotworów można skutecznie im zapobiec redukując narażenie na czynniki ryzyka (alkohol, tytoń,złe odżywianie). Pomimo tego dominuje dość powszechne przekonanie, że odpowiedzialność za zdrowie jednostek spoczywa na placówkach medycznych, a nie na indywidualnych zachowaniach ludzkich. Ten punkt widzenia tworzy postawy roszczeniowe wobec rządzących, aby wciąż podnosić wydatki na służbę zdrowia w zakresie medycyny naprawczej. Dodać też trzeba, że według akceptowanej przez większość badaczy tzw. koncepcji obszarów zdrowia (przedstawił ja w 1974 r. minister zdrowia Kanady M.Lalonde) najmniejszy wpływ na zdrowie (10 %) ma właśnie instytucjonalna opieka zdrowotna, a największy (53 %) styl życia, który w połączeniu ze środowiskiem fizycznym (21 %) mówi nam, że my sami odpowiadamy za prawie 3/4 czynników zdrowia.w naszym życiu.
 1. Szczególna uwaga w ATZ będzie nadana skutecznym technikom terapeutycznym, wśród których znajdują się masaże i wykorzystywanie olejków eterycznych najwyższej jakości w różnych formułach praktycznych zastosowań.
 1. Program Akademii będzie się składał z 15-20 modułów nauczania obejmujących m.in. wiedzę ogólną o zdrowiu i instyucjach ochrony zdrowia, podstawy fizjologii i psychologii, biofizykę w służbie medycyny, techniki terapeutyczne, w tym terapia olejkami eterycznymi, znaczenie diety i odżywiania, czynniki ryzyka w zdrowiu, sposoby i formy aktywności fizycznej dla zdrowia, zagadnienia promocji zdrowia, problemy etyczne w medycynie.
 1. Nauczycielami ATZ będą praktycy w poszczególnych dziedzinach wiedzy, których zadaniem będzie wybór literatury nauczania, opracowanie testów i pytań kwalifikacyjnych w poszczególnych etapach zdobywania wiedzy oraz kontrola wykonywanych prac przez uczniów/studentów. Prace przygotowawcze i koncepcyjne będzie nadzorował koordynator projektu.
 1. Zajęcia ATZ będą dostępne na platformie e-learningowej w formie prelekcji/wykładów, ćwiczeń i testów zaliczających poszczególne moduły nauczania uzupelnione o semestralne zjazdy przeznaczone dla osób uczacych się w tym trybie okresowym, oraz sesje indywidualne dla osób i grup warsztatowych kształcących się poza trybem semestralnym.
 1. Start projektu planowany jest nie wcześniej niż na jesień 2018 r. i zostanie poprzedzony konsolidacją zespołu, szczegółowym opracowaniem treści modułów naucznia i innymi pracami koncepcyjno-organizacyjnymi oraz promocją na forach społecznościowych i w innych działaniach.

 

 

Opracowanie: Wojciech Niżyński

 

 

 

 

 

Poprawiono: piątek, 08, czerwiec 2018 15:51

Odsłony: 1891

Fundacja Imienia Jana Eustachego Kossakowskiego

Top Desktop version

music Are you sure that you want to switch to desktop version?