Fundacja Kossakowskiego

logo1

 

 

 

 

 

 Misją Archiwum Cyfrowego "Wojtkuszki" jest cyfrowe scalenie zbioru rozproszonego na skutek wydarzeń historycznych, jakie przetoczyły się przez „Ojczyznę Bez Granic” oraz praktyczne uruchomienie dobrej współpracy krajów, których współcześnie dotyczą zaszłości historii rozkwitu, upadku i odrodzenia Rzeczpospolitej.

Archiwizacja polega na pozyskiwaniu, digitalizacji i opracowywaniu naukowym zbiorów Biblioteki, Galerii i Atelier Fotograficznego Pałacu w Wojtkuszkach (obecnie Litwa) należącego do rodu Kossakowskich. Podczas gdy przemiany polityczne po I-szej i II-iej wojnie światowej spowodowały rozproszenie tego bezcennego świadectwa kultury uprawianej przez pokolenia szlachetnych i zasłużonych Polaków pomiędzy liczne instytucje Litwy, Białorusi i Rosji, Polska nie jest instytucjonalnie gotowa do działań na rzecz konsolidacji obiektów nie posiadających spektakularnych cech wystawienniczych (np. międzynarodowej korespondencji i dokumentów archiwalnych XVIII i XIX wieku).

Digitalizacja zasobów przechowywanych na Litwie i Białorusi, oraz dalsze poszukiwania i cyfryzacja archiwaliów będących w posiadaniu osób prywatnych lub instytucji kultury i archiwów rosyjskich pozwoliłyby przywrócić bezcenne obiekty przestrzeni publicznej i kulturze Polski bez naruszania spornych praw własności, których ochrona jest priorytetem polityki zagranicznej Litwy czy Białorusi (np. oryginalny zbiór 6 tysięcy fotografii w tym Warszawy z końca XIX wieku pozostający w posiadaniu Muzeum Narodowego im. Ciurlionisa w Kownie).

Równolegle do samej digitalizacji Fundacja prowadzi badania naukowe, których celem jest zrozumienie sensu i kontekstu opracowywanych dokumentów. Wyniki tych badań w postaci artykułów naukowych systematycznie ukazują się na stronie Fundacji.

Odwiedź Archiwum Cyfrowe "Wojtkuszki" 

Fundacja Imienia Jana Eustachego Kossakowskiego

Top Desktop version

music Are you sure that you want to switch to desktop version?