Fundacja Kossakowskiego

FUNDACJA KOSSAKOWSKIEGO

Warszawa 00-403 Warszawa

ul. Solec 24 lok 177

adres elektroniczny: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

KRS 0000403745 wpisano do rejestru 30.11.2011 jako Fundacja imienia Jana Eustachego Kossakowskiego” , wpis zmiany nazwy na „Fundacja Kossakowskiego” z dnia 21.05.2012

NIP: 7010328970 REGON: 145911752

Anira Wojan - prezes Zarządu

Leonart Szanajca-Kossakowski – członek Zarządu

Fundacja nie posiada statusu OPP.

Cele działania Fundacji Kossakowskiego:

 1. propagowanie spuścizny artystycznej profesora Jana Eustachego Kossakowskiego w kraju i za granicą.

 2. zachowanie i promocja tradycji historycznej , m.in. poprzez stworzenie Muzeum Kossakowskich, służące scaleniu spuźcizny rodowej Kossakowskich z Wojtkuszek w kraju bądź za granicą.

 3. promowanie innych wybitnych osiągnięć i przedsięwzięć kultury, w tym historii polskiej w kraju i za granicą.

 4. promocja społecznej i kulturowej integracji dzieci i młodzieży, osób chorych lub niepełnosprawnych w kraju i za granicą.

 5. działania na rzecz współpracy w dziedzinie kultury i badań historycznych pomiędzy Polską i Litwą.

SPRAWOZDANIE ZA 2014 ROK

W 2014 roku Fundacja rozwijała przede wszystkim te segmenty działalności, które są związane ze scalaniem spuźcizny Kossakowskich z Wojtkuszek, choć w dalszym ciągu realizowano także projekty art-terapii i promocji.

 1. Przeprowadzono kwerendę zbiorów archiwalnych w Archiwum Państwowym w Wilnie oraz w Bibliotece Narodowej w Wilnie

 2. Rozpoczęto archiwizację cyfrową zbiorów, zgodnie ze standardami Narodowego Archiwum Cyfrowego, dostępną na stronach internetowych www.wojtkuszki.eu

 3. Na stronach internetowych Fundacji opublikowano szereg artykułów naukowych

 4. Zainicjowano współpracę z Domem Spotkań z Historią i wykreowano projekt wystawy fotografii historycznej Stanisława Kazimierza Kossakowskiego w DSH w okresie od maja do września 2016 roku (potwierdzone listem intencyjnym)

 5. Zrealizowano kampanię art-terapeutyczną obejmującą młodzież niepełnosprawną z Warszawy, „Dream Bags” we współpracy z węgierską Fundacja Lampas w ramach Funduszu Wyszehradzkiego. Animatorem projektu była znana artystka Dorota Brodowska.

 6. Zorganizowano wystawę malarstwa Jana Kossakowskiego we Francji w mieście Auspremont w ramach pokazów Sztuki Artystów z Europy Środkowej

Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej. Zdarzenia prawne o skutkach finansowych nie miały miejsca. W 2014 roku:

Fundacja nie zatrudniała pracowników, współpracując jedynie z wolontariuszami.

Fundacja nie nabywała nieruchomości ani środków trwałych. Nie zaciągała ani nie udzielała pożyczek.

Fundacja Imienia Jana Eustachego Kossakowskiego

Top Desktop version

music Are you sure that you want to switch to desktop version?