Fundacja Kossakowskiego

FUNDACJA KOSSAKOWSKIEGO

Warszawa 04-857, ul.Mrówcza 3A

adres elektroniczny: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

KRS 0000403745, wpisano do rejestru 30.11.2011 jako fundacja imienia Jana Eustachego Kossakowskiego , zmiany nazwy na Fundacja Kossakowskiego z dnia 21.05.2012

NIP:7010328970

REGON: 145911752

Zarząd Fundacji:

Anira Wojan – Prezes Zarządu

Leonart Szanajca-Kossakowski – członek Zarządu

Powołano nowego członka zarzadu : dr. Mateusza Klemperta, kierownika Archiwum Cyfrowego

Celami Fundacji są:

 1. Propagowanie twórczości oraz spuścizny intelektualnej profesora Jana Eustachego Kossakowskiego w kraju i za granicą.
 2. Badanie i propagowanie spuścizny rodów ziemiańskich w kraju i za granicą.
 3. Historyczne badania naukowe, w tym dokumentacja i archiwizacja.
 4. Promowanie historii i wybitnych osiągnięć kultury Rzeczpospolitej Obojga Narodów w kraju i za granicą, między innymi poprzez działania muzealne, wystawiennicze, i translatorskie.
 5. Promocja społecznej i kulturowej integracji dzieci i młodzieży, osób chorych i niepełnosprawnych w kraju i za granicą.
 6. Restytucja historycznych połączeń kolejowych pomiędzy stolicami Rzeczpospolitej Obojga Narodów i zagranicą
 7. Działania na rzecz rozwoju przedsiębiorczości na terenach dawnej Rzeczpospolitej Obojga Narodów i zagranicą
 8. Przyczynienie się do polepszenia i doskonalenia bazy materialnej mediów niezależnych oraz zasobów ludzkich.
 9. Promocja zdrowia i terapii naturalnych w kraju i za granicą.

Fundacja nie posiada statusu OPP

Fundacja prowadzi działalność gospodarczą zgodnie z art 6a Statutu;

 1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w kraju i za granicą, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, w następującym zakresie:

- sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych (46.46.Z),

- sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (46.90),

- pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (47.99.Z),

- transport kolejowy pasażerski międzymiastowy (49.10.Z),

- transport kolejowy towarów (49.20.Z),

- wydawanie książek i periodyków oraz pozostała działalność wydawnicza, z wyłączeniem w zakresie oprogramowania (58.1),

- działalność związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi (59.1),

- działalność portali internetowych (63.12.Z),

- pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (70.22.Z),

- badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych (72.20.Z),

- działalność fotograficzna (74.20.Z),

- działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (82.30.Z),

- pozaszkolne formy edukacji (85.5),

- działalność wspomagająca edukację (85.60.Z),

- działalność twórcza związana z kulturą i rozrywką (90.0),

- działalność bibliotek i archiwów (91.01),

- działalność muzeów (91.02.Z),

- działalność historycznych miejsc i budynków oraz podobnych atrakcji turystycznych (91.03),

- działalność rozrywkowa i rekreacyjna (93.2).

SPRAWOZDANIE ZA ROK 2018

Rok 2018 był rokiem istotnych wydarzeń w zakresie wspólnego dziedzictwa kulturowego i historycznego Polski i Litwy, a także promocji zdrowia

 1. Powołano Memoriał Wspólnej Tradycji i Pojednania Wojtkuszki w siedzibie rodowej Kossakowskich w Wojtkuszkach (Litwa kowieńska), wyposażony w galerię muzealną w ramach działań litewskeij jednostki Instytut Kossakowskich z siedzibą na Litwie. W ramach projektu przyjęto ok 3000 gości z Litwy, Polski, Białorusi, Ukrainy i Rosji.
 2. Uczestniczono w publikacji litewskiego tłumaczenia “Wspomnień Jana Kossakowskiego” wydanych przez Muzuem Historyczne Ukmerge.
 3. Prowadzono w dalszym ciągu współpracę z instytucjami kultury na Litwie w ramach projektu Rekonstrukcja Archiwów Ziemiańskich.
 4. Prowadzono dzialania bieżące w zakresie koprodukcji programów telewizyjnych dla pierwszej polskojęzycznej telewizji na Litwie FMT TV
 5. Kolejny rok prowadzono regularny kurs warsztatów art-terapeutycznych w Szpitalu Dziecięcy WAM przy ul. Banacha w Warszawie

 

Zdarzenia prawne o skutkach finansowych w 2017 roku

 1. Fundacja zatrudniała 3 pracowników w ograniczonym wymiarze czasu pracy – Kierownika Archiwum Cyfrowego, kierownika artystycznego oraz kierownika marketingu
 2. Fundacja nie zaciągała ani nie udzielała pożyczek


Zdarzenia prawne o skutkach finansowych w 2017 roku

 1. Fundacja zatrudniała 3 pracowników w ograniczonym wymiarze czasu pracy – Kierownika Archiwum Cyfrowego, kierownika artystycznego oraz kierownika marketingu
 2. Fundacja nie zaciągała ani nie udzielała pożyczek

Fundacja Imienia Jana Eustachego Kossakowskiego

Top Desktop version

music Are you sure that you want to switch to desktop version?