Fundacja Kossakowskiego

Twórczość Jana Kossakowskiego jest absolutnym fenomenem. W sztuce plastycznej zapisał się jako wyjątkowy twórca nurtu

oreślanego mainem Art NAif.  Jego prace tworzone techniką własną - kredkami akwarelowymi Carand'che na werniksowanych

papierach fotograficznych otwierają przed nami cudowny świat, łączący z jednej strony najważniejsze motywy Ewangeliczne -

Narodziny Chrystusa, jego Nauczanie i Ukrzyżowanie, z drugiej - baśnową wyobraźnię i odniesienia do tradycji rycerskiej.

Zorganizowaliśmy z powodzeniem 2 aukcje tej wykatkowej sztuki - jedną w warszawskiej galerii Apteka Sztuki

635

472

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kolejna aukcja malarstwa Jana Kossakowskiego odbyła się w 2013 roku w Galerii Merostwa miast Asperemont na Wybrzeżu Lazurowym we Francji.

152012

16

Fundacja Imienia Jana Eustachego Kossakowskiego

Top Desktop version

music Are you sure that you want to switch to desktop version?