Fundacja Kossakowskiego

 

 

 

fundacja-foto-small

Fundacja pod patronatem profesora Jana Kossakowskiego została powołana 15.10.2008 aktem notarialnym przez Zofię Kossakowską-Szanajcę, córkę profesora. Była ona wówczas ostatnią z trójki jego dzieci – Barbara i Eustachy odeszli wcześniej, lecz powołanie do życia Fundacji należy przypisać również im. Wszyscy troje dawali swoim życiem świadectwo niezwykłego dziedzictwa, jakie los im przeznaczył pod postacią wyjątkowej humanistycznej kultury, zanikającej w świecie partykularnego interesu i cywilizacji telefonów komórkowych. Dziś następcy tych wspaniałych ludzi mają obowiązek udostępnić kolejnym pokoleniom spuściznę duchową i materialną, na którą składa się dziedzictwo Kossakowskich z Wojtkuszek.

Naszym celem jest działanie pro bono w kilku ważnych sferach. Pierwsza z nich jest związana z charyzmatem sztuki, która leczy. Profesor Jan Kossakowski - wybitny kardiochirurg dziecięcy stworzył - w okresie swojej długotrwałej i ciężkiej choroby  cudowną kolekcję ponad tysiąca obrazów akwarelowych pokazujac nam, że sztuka ma właściwości lecznicze. 

 

 

 

HERB

 

 

Drugi cel to odkurzenie i oddanie przyszłym pokoleniom ukrytego od trzech pokoleń skarbu  - dziedzictwa historii i kultury Wielkiego Księstwa Litewskiego. Podjęliśmy badania historyczne, które  prowadzą do rodzinnego gniazda Jana Kossakowskiego rozciągniętego pomiędzy majątkiem rodzinnym w  Wojtkuszkach (obecnie Litwa, Ukmerge) i  Warszawą (Pałac Kossakowskich, Nowy Świat 19).  Ta symboliczna kolebka o dwóch wezgłowiach, rozciągnięta pomiędzy dwoma współcześnie istniejącymi organizmami politycznymi - Litwą i Polską, niegdyś zjednoczonymi Unią Królestwa i Księstwa jest dla nas inspiracją i drogowskazem.  

Jesteśmy współzałożycielem Instytutu Kossakowskich na Litwie, organizujemy konferencje  naukowe i publikujemy wydawnictwa.

 

 

 

 

 

 

logo alfa copy

 

Od 2017 roku współtworzymy FMT TV.  "Fakty, Muzyka, Telewizja" - to pierwsza polskojęzyczna telewizja na Litwie założona przez grupę niezależnych ekspertów medialnych z Polski i Litwy.  FMT pomaga  w tworzeniu silniejszej współpracy biznesowej i kulturalnej między oboma krajami.Telewizja FMT jest dostępna za pośrednictwem  aplikacji FMT TV przeznaczonej dla telefonów komórkowych oraz tabletów w systemie  operacyjnym  Android  i iOS 

 

 

 

 

 

Fundacja Imienia Jana Eustachego Kossakowskiego

Top Desktop version

music Are you sure that you want to switch to desktop version?