Fundacja Kossakowskiego

 

 

 

fundacja-foto-small

 

Fundacja pod patronatem profesora Jana Kossakowskiego została powołana 15.10.2008 aktem notarialnym przez Zofię Kossakowską-Szanajcę, córkę profesora. Była ona wówczas ostatnią z trójki jego dzieci – Barbara i Eustachy odeszli wcześniej, lecz powołanie do życia Fundacji należy przypisać również im.

Wszyscy troje dawali swoim życiem świadectwo niezwykłego dziedzictwa, jakie los im przeznaczył pod postacią wyjątkowej humanistycznej kultury, zanikającej w świecie partykularnego interesu i cywilizacji telefonów komórkowych. 

Dziś następcy tych wspaniałych ludzi mają obowiązek udostępnić kolejnym pokoleniom spuściznę duchową i materialną, na którą składa się dziedzictwo Kossakowskich z Wojtkuszek. 

 

 

HERB

 

 

 

Drugi cel to odkurzenie i oddanie przyszłym pokoleniom ukrytego od trzech pokoleń skarbu  - dziedzictwa historii i kultury Wielkiego Księstwa Litewskiego. Podjęliśmy badania historyczne, które  prowadzą do rodzinnego gniazda Jana Kossakowskiego rozciągniętego pomiędzy majątkiem rodzinnym w  Wojtkuszkach (obecnie Litwa, Ukmerge) i Warszawą (Pałac Kossakowskich, Nowy Świat 19).  

Jesteśmy współzałożycielem Instytutu Kossakowskich na Litwie, organizujemy konferencje  naukowe i publikujemy wydawnictwa.

 

  

 

 

logo alfa copy

 Od 2017 roku współtworzyliśmy FMT TV.  "Fakty, Muzyka, Telewizja" - to pierwsza polskojęzyczna telewizja na Litwie założona przez grupę niezależnych ekspertów medialnych z Polski i Litwy.  FMT pomagałą  w tworzeniu silniejszej współpracy biznesowej i kulturalnej między oboma krajami.Telewizja FMT była dostępna za pośrednictwem  aplikacji FMT TV przeznaczonej dla telefonów komórkowych oraz tabletów w systemie  operacyjnym  Android  i iOS 

 

 

POLONICO LOGO 2

 

 

Od 2021 roku  współtworzymy  PoLONICO TV.

To największa globalna telewizja Polonii światowej, łącząca ludzi kultury i biznesu, jednym słowem Polaków przedsiębiorczych na całym świecie.

 

Oglądajcie ją za na apce POLONICO na swoich telefonach komórkowych, na www.polonico.tv i na polskojezycznych portalach.

 

 

 

 

 

Fundacja Imienia Jana Eustachego Kossakowskiego

Top Desktop version

music Are you sure that you want to switch to desktop version?