Fundacja Kossakowskiego

FUNDACJA KOSSAKOWSKIEGO
Warszawa 04-857 Warszawa
ul. Solec 24 lok. 177
adres elektroniczny: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

KRS 0000403745 wpisano do rejestru 30.11.2011 jako Fundacja imienia Jana Eustachego Kossakowskiego” , wpis zmiany nazwy na „Fundacja Kossakowskiego” z dnia 21.05.2012

NIP: 7010328970
REGON: 145911752
Anira Wojan - prezes Zarządu
Leonart Szanajca-Kossakowski – członek Zarządu Cele działania Fundacji Kossakowskiego:

 1. 1)  propagowanie twórczości oraz spuźcizny intelektualnej profesora Jana Eustachego Kossakowskiego w kraju i za granicą.

 2. 2)  Badanie i propagowanie spuźcizny rodów ziemiańskich w kraju i za granicą.

 3. 3)  Historyczne badania naukowe, w tym dokumentacja i archiwizacja.

 4. 4)  Promowanie historii i wybitnych osiągnięć kultury Rzeczpospolitej Obojga Narodów w kraju i za granicą, między innymi poprzez działania muzealne, wystawiennicze, i translatorskie.

 5. 5)  Promocja społecznej i kulturowej integracji dzieci i młodzieży, osób chorych i niepełnosprawnych w kraju i za granicą.

Fundacja nie posiada statusu OPP.
Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

SPRAWOZDANIE ZA 2016 ROK

 1. 2016 rok był rokiem wielu istotnych wydarzeń kulturalnych i naukowych

 2. Przeprowadzono projekt tworzenia Galerii Multimedialnej „Wojtkuszki” współfinansowany przez

  Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (program: infrastruktura kulttury)

 3. Rozbudowano platformę Archiwum Cyfrowego „Wojtkuszki” działając we współpracy z Naczelną

  Dyrekcją Archiwów Państwowych oraz wieloma organizacjami i instytucjami nauki i kultury w

  Polsce, na Litwie i na Białorusi.

 4. Zorganizowania I Międzynarodową Konferencję Historia Dzieje się Teraz w Ukmerge (Litwa),

  której tematem wiodącym było badanie dziedzictwa rodu Kossakowskich we współczesnej

  Europie.

 5. Zorganizowano we współpracy z Domem Spotkań z Historią oraz Muzeum Narodowym im

  Ciurlionisa w Kownie wielką monograficzną wystawę fotografii Stanisława Kazimierza Kossakowskiego sygnowanej przez Atelier „Wojtkuszki” („Kocham Fotografię - wrzesień - listopad 2016) pod patronatem Sekretarza Stanu MkiDzN pana Jarosława Sellina oraz Ambasadora Republiki Litewskiej pana Sarunasa Adamoviciusa.

 6. Zorganizowano wystawę Jana Kossakowskiego w Muzeum Narodowym im Ciurlionisa w Kownie (grudzien 2016)

 7. Wydano drukiem „Wspomnienia z lat dziecięcych Jana Kossakowskiego 1900-1905” we współpracy z Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim

 8. Prowadzono regularny całoroczny kurs warsztatów art-terapeutycznych w Szpitalu Dziecięcym WAM przy ulicy Banacha w Warszawie

Zdarzenia prawne o skutkach finansowych w 2016 roku:

1. Fundacja zatrudniła 3 pracowników w ograniczonym wymiarze czasu pracy (1/8 etatu) – Kierownika Archiwum Cyfrowego „Wojtkuszki”, kierownika artystycznego oraz kierownika marketingu, którzy współpracowali z grupami wolontariuszy.

2. Fundacja otrzymała dotację MKIDzN w programie: „infrastruktura kultury” w wysokości 35000zł na realizację projektu: „Zakup wyposażenia multimedialnej galerii „Wojtkuszki”. Dotację rozliczono w terminie.

3. Fundacja otrzymała dotację NDAP w programie: „Wspieranie działań archiwalnych” w wysokości 27000zł na realizację projektu: „Ewidencjonowanie i opracowanie zbiorów archiwalnych Fundacji Kossakowskiego”. Dotację rozliczono w terminie.

Fundacja nabywała środków trwałych – 5 komputerów, 2 projektory multimedialne, 16 audioprzewodników, 2 stacje ładująco-akumulatorowe.

Fundacja nie zaciągała ani nie udzielała pożyczek. 

Fundacja Imienia Jana Eustachego Kossakowskiego

Top Desktop version

music Are you sure that you want to switch to desktop version?