Fundacja Kossakowskiego

 

FUNDACJA KOSSAKOWSKIEGO

Warszawa 00-403

ul.Solec 24 lok 177

adres elektroniczny:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

KRS 0000403745, wpisano do rejestru 30.11.2011 jako fundacja imienia Jana Eustachego Kossakowskiego , wpisa zmiany nazwy na Fundacja Kossakowskiego z dnia 21.05.2012

 

NIP:7010328970

REGON: 145911752

 

Anira Wojan – Prezes Zarządu

Leonart Szanajca-Kossakowski – członek Zarządu

 

Celami Fundacji są:

 1. Propagowanie twórczości oraz spuścizny intelektualnej profesora Jana Eustachego Kossakowskiego w kraju i za granicą.
 2. Badanie i propagowanie spuścizny rodów ziemiańskich w kraju i za granicą.
 3. Historyczne badania naukowe, w tym dokumentacja i archiwizacja.
 4. Promowanie historii i wybitnych osiągnięć kultury Rzeczpospolitej Obojga Narodów w kraju i za granicą, między innymi poprzez działania muzealne, wystawiennicze, i translatorskie.
 5. Promocja społecznej i kulturowej integracji dzieci i młodzieży, osób chorych i niepełnosprawnych w kraju i za granicą.
 6. Restytucja historycznych połączeń kolejowych pomiędzy stolicami Rzeczpospolitej Obojga Narodów i zagranicą
 7. Działania na rzecz rozwoju przedsiębiorczości na terenach dawnej Rzeczpospolitej Obojga Narodów i zagranicą
 8. Przyczynienie się do polepszenia i doskonalenia bazy materialnej mediów niezależnych oraz zasobów ludzkich.
 9. Promocja zdrowia i terapii naturalnych w kraju i za granicą.

Fundacja nie posiada statusu OPP

Fundacja prowadzi działalność gospodarczą zgodnie z art 6a Statutu;

 1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w kraju i za granicą, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, w następującym zakresie:

- sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych (46.46.Z),

- sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (46.90),

- pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (47.99.Z),

- transport kolejowy pasażerski międzymiastowy (49.10.Z),

- transport kolejowy towarów (49.20.Z),

- wydawanie książek i periodyków oraz pozostała działalność wydawnicza, z wyłączeniem w zakresie oprogramowania (58.1),

- działalność związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi (59.1),

- działalność portali internetowych (63.12.Z),

- pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (70.22.Z),

- badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych (72.20.Z),

- działalność fotograficzna (74.20.Z),

- działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (82.30.Z),

- pozaszkolne formy edukacji (85.5),

- działalność wspomagająca edukację (85.60.Z),

- działalność twórcza związana z kulturą i rozrywką (90.0),

- działalność bibliotek i archiwów (91.01),

- działalność muzeów (91.02.Z),

- działalność historycznych miejsc i budynków oraz podobnych atrakcji turystycznych (91.03),

- działalność rozrywkowa i rekreacyjna (93.2).

 

SPRAWOZDANIE ZA ROK 2017

 

Rok 2017 był rokiem istotnych wydarzeń w zakresie wspólnego dziedzictwa kulturowego i historycznego Polski i Litwy, a także promocji zdrowia

 1. Zorganizowano II Międzynarodową Konferencję „Historia Dzieje się Teraz” w Ukmerge (Litwa)
 2. Współtworzono proces uruchomienia pierwszej polskojęzycznej telewizji na Litewie _ \”FMT TV – Fakty, Muzyka, Telewizja)
 3. Zorganizowano Międzynarodowy Plener Fotograficzny (udział 36 fotografów z 4 krajów) w Wojtkuszkach, na Litwie
 4. Zorganizowano międzynarodowy plener malarski i 4 wystawy malarstwa współczesnego w Warszawie (Galeria MokotwSKA)
 5. Prowadzono regularny kurs warsztatów art-terapeutycznych w Szpitalu Dziecięcy WAM przy ul. Banacha w Warszawie
 6. Ogłoszono i zainaugurowano kampanię ROK – Rekonstrukcja Archiwów Ziemiańskich, której celem jest digitalizacja pozostałości archiwalnych Rzeczpospolitej Obojga Narodów
 7. Ogłoszono i zainaugurowano Bibliotekę Ziemiańską
 8. Wykonano inwentaryzację architektoniczno-techniczną pozostałości pałacu w Wojtkuszkach

9 Otrzymano nominację do prestiżowej nagrody Hilton Prize

 1. Przyznano nagrody Jednorożca – panie Evie Blaisdell, współfundatorce Fundacji Dzieci Szpitala Litewskiej oraz Szkole Podstawowej w Szpitalu WAM w Warszawie

 

Zdarzenia prawne o skutkach finansowych w 2017 roku

 1. Fundacja zatrudniała 3 pracowników w ograniczonym wymiarze czasu pracy – Kierownika Archiwum Cyfrowego, kierownika artystycznego oraz kierownika marketingu
 2. Fundacja nie zaciągała ani nie udzielała pożyczek

 

 

 

Fundacja Imienia Jana Eustachego Kossakowskiego

Top Desktop version

music Are you sure that you want to switch to desktop version?